Setiap organisasi berpegang kepada matlamat utamanya. Justeru Karyawan Pk berpegang kepada prinsip melahirkan penulis. Sepanjang sepuluh tahun ini dilihat matlamat organisasi tercapai.

Dengan berbekalkan motto: Selagi Menulis Tetap Menulis, Karyawan Pk telah membesarkan nama-nama ini; Sabariah Bahari, Aminah Abdul Malik, Onn Abdullah, Al Hisyam, Chai Loon Guan, M Shah, Jamaludin Ahmad, Malina M, Yusaini Teriman, Che Su Deraman, Arif Mohamad, Rahmaniah Hj Kantan, Noriah Mohd.Sharif, Nordin Hj Abdullah, Hanifah Hj Ibrahim, Ruziah Jaafar, J Jamal, Ramli Daud, Mahyuddin Ibas, dan Tarmizi Selamat (sekadar teringat) yang walaupun ada setengah daripada mereka sudah terlebih dahulu menulis sebelum kelahiran Karyawan Pk, namun keterlibatan mereka dalam badan penulis ini secara tidak langsung membentuk semangat bersaing untuk menulis dan terus menulis.

Di bawah bumbung Karyawan Pk-lah mereka terdorong dan bersemangat menulis dan menerokai banyak genre mengikut kemahiran masing-masing. Justeru Karyawan Pk merupakan pengembleng semangat menulis di antara mereka itu.