• AdminAdmin
  • June 15, 2021
  • 0 Comments
Tulis puisi apa hari ini?

Hidayyah AT Mizi merupakan antara penulis pelapis Malaysia yang sedang meningkat naik. Puisinya lain daripada gaya tipikal penulis wanita kontemporari. Beliau dilahirkan di Taiping dan dibesarkan di Kuala Kangsar, Perak…