• AdminAdmin
  • March 14, 2021
  • 0 Comments
Kritikan Karya Kesusasteraan

oleh Hamdan Hj. Yaakub @ Medan HY Sesetengah pengarang tidak suka hasil karyanya dikritik. Padahal kritikan itu adalah bertujuan penambahbaikan mana yang kurang dan memperkukuhkan lagi mana yang ada. Sedangkan…