Jurnal penyelidikan dedikasi

Tahniah kepada Dr. Mohd Nazri bin Zainuddin kerana telah dilantik menjadi Editor Bahasa untuk Jurnal Penyelidikan Dedikasi Vol 19 No 1 (2021) terbitan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

Jurnal ini diterbitkan pada 26 Julai 2021. Semoga beliau terus menyumbang kepakaran demi melonjakkan kualiti penyelidikan dalam kalangan pensyarah dan penyelidik.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap