Tahniah kepada Dr. Mohd Nazri bin Zainuddin kerana telah dilantik menjadi Editor Bahasa untuk Jurnal Penyelidikan Dedikasi Vol 19 No 1 (2021) terbitan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

Jurnal ini diterbitkan pada 26 Julai 2021. Semoga beliau terus menyumbang kepakaran demi melonjakkan kualiti penyelidikan dalam kalangan pensyarah dan penyelidik.