oleh Hamdan bin Yaakub             


Pendahuluan

Friedman dan Wulff (1976 ) menganggap bandar adalah sebagai sebuah dunia sosial yang kecil, yang

mempunyai fenomena berbagai-bagai dimensi ekonomi, demografi dan sosial.

Menurut Melvin dan Thomas (dalam Beaujeau – Detwler dan Marcus 1985:4) menyatakan bahawa

sesebuah bandar adalah meliputi keseluruhan elemen semulajadi, sosial dan buatan manusia yang

terkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai penduduk yang mempunyai nilai budaya yang

tinggi termasuk berbagai-bagai kemahiran(Yahya Ibrahim,1995: 8-9).

Tidak ketinggalan juga Anlmann dan Olsson(dalam Gernier,1967:18) mendefinisikan Bandar sebagai

satu pengelompokan yang mempunyai pelbagai aktiviti di dalamnya. Maksud pengelompokan disini

ialah sebuah kumpulan penduduk yang tinggal I satu kawasan yang sama dan menggunakan segala

kemudahan yang ada ( Yahya Ibrahim, 1995:8 )

Dalam kajian tentang komuniti bandar pula, Kamal Salleh (1979:5) mentakrifkan bandar sebagai satu

kawasan yang mempunyai enam kemudahan asas iaitu kemudahan kesihatan, kemudahan

persekolahan, infrastruktur asas ( seperti jalan dan pengangkutan), utiliti asas (seperti air dan

elekterik) , perumahan, perniagaan dan kemudahan komuniti (seperti masjid dan dewan ).

Ipoh mencapai taraf bandar raya mengikut akta Kerajaan Tempatan dengan keluasan 137.5 km persegi

meliputi Chemor, Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Tanjung Rambutan dan Tambun dengan dikenali

sebagai “ Majlis Bandar Raya Ipoh”(MBI). Ipoh diisytiharkan sebagai sebuah Bandar raya pada tanggal

25 Mei 1988. Jumlah penghuni Ipoh pada tahun 2000 seramai 2.2 juta orang. Ipoh menjadi ibu negeri

Perak sewaktu pendudukan Jepun di Tanah Melayu iaitu pada tahun 1942(Talib Samat dan Zabidin Hj.

Ismail, 2016).

Ipoh telah dianggap sebuah bandar yang lestari.Bertepatan dengan apa yang diperkatakan oleh Abdul

Samad Hadi (2006:17) yang menyatakan sesebuah Bandar lestari itu telah mampu menunjukkan

peningkatan dalam kemajuan pembangunan ekonomi sambil menjaga kualiti persekitaran asli,

menangani dengan baik persekitaran binaan serta kesannya dan meneruskan kemajuan sosioekonomi

masyarakatnya.

Sorotan Buku Antologi Puisi  Ipoh Bandar Raya Gunung

Buku antologi puisi Ipoh Bandar Raya Gunung ini merupakan karya penyelenggaraan Zabidin Hj Ismail

mengandungi 77 buah sajak hasil nukilan 38 orang penulis Persatuan Karyawan Perak yang diterbitkan

pada tahun 2016.

Pelbagai tema sajak telah dipaparkan dalam antologi ini yang antaranya merangkumi tentang aspek

pendidikan, perniagaan, pelancongan, pusat pentadbiran dan pusat ilmuan. Lantas, artikel ini telah

cuba menfokuskan Bandar Ipoh serta kepentingannya kepada audien pembaca.

Kepentingan Bandar Raya Ipoh

Pusat Pentadbiran

Menurut Dennis A. Rondinelli (dalam terjemahan Syed Nasir Salleh al- Habsi,1993:112)

memperkatakan sesebuah pusat pentabiran sudah seharuslah memiliki:

                        “ Faktor-faktor pertumbuhan awal seperti lokasi yang baik dan kekayaan sumber-        

sumber alam ,pemilihan sebagai pusat pentadbiran atau politik….penumpuan perniagaan luar atau

pelaburan penjajah,..perkhidmatan sosial, atau lokasi  di sepanjang laluan pengangkutan penting…dan

menggalakkan penempatan …serta memperkukuhkan aktiviti-aktiviti yang khusus”.

Bandar raya Ipoh yang merupakan ibu negeri Perak Darul Ridzuan merupakan Bandar yang keempat

terbesar di Malaysia. Ipoh yang terletak di lembah bijih Lembah Kinta memang sudah pesat

membangun dengan pertambahan jumlah penduduknya yang semakin padat. Tidak salahlah

pemilihan Ipoh sebagai pusat pentadbiran negeri Perak kerana kemudahan-kemudahan dan

keistimewaan yang dimiliki oleh Ipoh setanding dengan Bandar-bandar terkenal di rantau ini. Segala

aktiviti,program, pelancongan dan perkhidmatan bertumpu di Ipoh.

CT Nurza dalam bait akhir sajaknya “ Ipoh Pohon Beracun” halaman 32, telah menyatakan bahawa:

                                       Ipoh

                                       Kini menjadi pusat pentadbiran

                                       Ibu negeri kepada Perak

                                       Bandar raya keempat terbesar di Malaysia

Hal ini turut diakui oleh Elmi Ikhwan Nasarudin lewat sajaknya “Ipoh Yang Kukenali” halaman 35 dalam

bait dua :

                                        Ipoh yang telah kukenali

                                        Kemodenan dan pembangunan pesat

                                        Sederas air hujan yang turun

                                        Segalanya ada

Pusat Komersial atau Perniagaan

Bandar raya Ipoh juga telah dikenali sebagai pusat perniagaan negeri Perak. Perniagaan di Ipoh sudah

bermula sejak sekian lamanya lagi. Dari sudut sejarah tanah air kita kedatangan penjajah ke Perak

memang tidak boleh dipisahkan dengan perebutan hasil mahsulnya terutama di Lembah Kinta yang

menjadikan Ipoh sebagai pusat perniagaan bijih timah yang terpenting. Buat kata Chai Loon Guan

dalam sajaknya “ Dato’ Panglima Kinta Yusuf – Arkitek Pembangunan Awal Ipoh” dalam rangkap satu

halaman 23 seperti berikut:

                                             Banjaran Kledang

                                             Lembah Kinta

                                               Lubuk bijih

                                               Berwajah mewah ,Ipoh

                                               Ibu kota timah Malaya

                                               Wawasan pelopor terulung

Telah digambarkan juga bahawa Ipoh sebagai pusat perniagaan dalam kebanyakan sajak yang ada

dalam antologi ini. Sepanjang jalan di Bandar Ipoh terdapat deretan kedai-kedai, gedung-gedung

perniagaan, restoran-restoran makanan,kedai-kedai buku, dan beraneka perniagaan lain lagi. Hal ini

bertepatan dengan pendapat Yahya Ibrahim (1995: 10) yang menjelaskan bahawa “sesebuah bandar

tetap dikaitkan dengan bilangan penduduk yang relatif tinggi kepadatannya serta aktiviti yang

terdapat di dalamnya.”

Norza dalam sajaknya “Jalan ke Ipoh” halaman 64 baris-baris terakhir sajak secara jelas

memperkatakan Ipoh penuh dengan:

                                          Deretan gerai dan kedai

                                          Restoran dan gedung pakaian

                                          Menggamit ke situ

Jimisa LY pula seolah-olah menyokong penyajak Norza, dalam sajaknya “Seleraku Seleramu Jua”

halaman 39 yang menguatkan Ipoh tempat perniagaan makanan.Cuba kita teliti keseluruhan baris

sajak itu ada menyentuh perkara ini:

                                           Tidak ada tempoh berapa kali aku harus ke Ipoh

                                            Sebuah Bandar raya pantasnya tumbuh

                                             Dengan restoran beraneka juadah

                                             Selaluku singgah melayan tekak

                                             Restoran Simpang Tiga- Greentown Square

                                            Restoran Nasi Vanggey- Greentown Business Centre

                                             Restoran Mi Udang an Ketam Sempoi- Tanjung Rambutan

                                             Restoran 21 Grilled – Kinta Riverfront

                                             Restoran Mi Rebus Ramli- Jalan Kuala Kangsar

                                             Restoran Daud Mat Jasak – Taman Jubli

                                             Tapi tak sama laksa Kedah Padang Polo.

Setelah saya amati antologi ini , perniagaan telah dijadikan fokus kebanyakan penulis sajak untuk

berkarya. Maka lahirlah banyak sajak-sajak yang menceritakan hal tersebut, antaranya sajak  ,Bazar

Ramadan Medan Gopeng( hlm 38), Bazar Ramadan Jelita Rupawan (hlm.17), Ipoh di Kala itu ii (hlm.11),

Masala Chai (hlm.27), The Haven (hlm.29), Ipoh Bandar raya Ria (34), Ipoh yang kukenali (hlm.35) dan

Kg.Jawa (hlm.58). Pelbagai jenis makanan disebut-sebut dalam sajak-sajak ini seperti mi rebus,kuih-

muih, jual pisang,teh masala, nasi ganja, nasi kandar dan banyak lagi. Perniagaan barang-barang lama

atau antik juga dijalankan di Memory Lane Ipoh seperti dalam sajak “Dari Ipoh Penuh Cinta”karya Onn

Abdullah,halaman 68 :

                                         berderet di tepi jalan, pagi minggu

                                          penuh sesak di lorong warisan

                                          di sini muzium purba yang unik

                                          mempamer aneka barang antik

                                          masih indah dan menarik

“Memory Lane”atau Lorong Warisan ini terletak di Jalan Horley di tengah-tengah bandar raya Ipoh

yang telah beroperasi sejak tahun 1970an.

Yusuf Najmi Othman, dalam sajaknya “ Ipoh Bandar Raya Gunung”, halaman 115 telah menulis

tentang pusat-pusat perniagaan penghuni Ipoh mengikut kaum , walaupun sedikit sinis dalam sajaknya

itu. Tetapi Yusuf tetap mengakui bahawa Ipoh adalah pusat perniagaan sejak dulu lagi. Ungkapannya

dalam rangkap tiga seperti berikut:

                                          Mengimbau tahun tujuh puluhan

                                          di Kampung Paloh malam minggu

                                           berkumpul Melayu di Pasar Minggu

                                           lalu masa meratah warisan

                                           di Pekan Lama ini dibangunkan

                                            Little India yang tidak pernah dibanggakan

                                            Cina di sekitar Concubine Lane

                                            dan Melayu entah ke mana!

Paling menarik di bandar raya Ipoh ialah pada waktu bulan Ramahan .Wujudnya bazar-bazar Ramadan

secara ‘adhoc’ di merata lokasi sekitar Ipoh menjadikan Ipoh sangat popular sebagai tempat berniaga

yang diciptakan. Asha atau Ahmad Salleh dalam sajaknya “Bazar Ramadan Jelita Rupawan” halaman

17  menceritakan:

                                            semusim Ramadan bazar sesak

                                            memenuhi selera juadah berbuka

                                            bermacam kuih pelbagai penganan

                                            rakyat berbondong tak kira anutan

                                            bazar ramadan Medan Gopeng Ipoh

Gedung-gedung perniagaan juga menjadikan Ipoh penuh sesak terutama pada waktu-waktu cuti

bekerja. Kedai-kedai buku dikunjungi untuk membeli keperluan persekolahan anak-anak. Ipoh telah

menjadi tumpuan penduduk seluruh Perak khususnya dan seluruh negara amnya. Asmahwati Shukor

menjelaskan dalam sajaknya “Ipoh” halaman 21 :

                                            Sambil membelah Pekan Lama

                                             di Jalan Sultan Yusuf aku singgah

                                             mencari buku di S.S.Mubaruk

                                             dan menapak kaki ke Yik Foong dan Super Kinta

                                             mencari erti persahabatan.

Pusat Ilmu atau Pendidikan

Menurut  Mohd Majid Konting (2003:3), pendidikan merupakan sektor penting bagi pembangunan

sesebuah Negara. Malah,perkembangan sektor ekonomi, sosial dan politik dikatakan bergantung

kepada perkembangan sektor pendidikan. Pendidikan digunakan bagi mengembang fahaman

demokrasi, mengukuhkan perpaduan serta menyediakan sumber manusia dan tenaga kerja.

Pendidikan digunakan sebagai alat penyusunan semula masyarakat dan pembasmian kemiskinan.

Kepentingan pendidikan bagi sesebuah negara terserlah misalnya dari aspek peruntukan

pembangunan.

Proses perkembangan bangsa dan proses kemajuan negara berkaitan langsung dengan sistem

pendidikan. Pendidikan bermutu melahirkan generasi yang sedar dan insaf dengan erti hidup dan

tanggungjawab. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai

kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara (Yahya Don, 2007: 11).

Pandangan tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak bangsa di negara ini,pihak kerajaan

sentiasa prihatin tentang keperluan ini. Tidak ketinggalan juga, kemudahan mendapatkan pendidikan

secara formal telah diberi penekanan dengan terbinanya banyak sekolah-sekolah dan institusi

pengajian tinggi  bandar raya Ipoh. A.J. Firdaus dalam sajaknya “Di sini Bermula Perjuangan Ilmu( buat

Anglo Chinese School Ipoh & Sekolah Raja Chulan Ipoh) halaman 7 :

                                             Anak-anakku,

                                             Di sekolah ini ada cerita

                                              Tentang kesungguhan

                                              Menjadi terbilang

Hal ini diakui oleh Mohd Rosli Saludin dalam sajaknya “ Ziarah Ipoh” halaman 53 seperti berikut :

                                              Ipoh Bandar raya ilmu

                                              banyak sekolah ternama

                                              berkembang maju

                                              pelajarnya harumkan Negara

Fungsi utama sekolah ialah untuk memberi pendidikan dan latihan. Pendidikan dianggap sebagai

proses membentuk seorang manusia yang sanggup berfikir kritikal dan daya kreatif….Oleh itu,peranan 

sekolah juga untuk memberi peluang kepada manusia, khasnya generasi mua untuk menguasai

pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan sesuai untuk melanjutkan perkembangan

masyarakat. Sekolah juga sebagai satu institusi masyarakat yang mementingkan perkembangan dan

perubahan tingkah laku murid-murid mengikuti arah aliran dan kehendak masyarakat (Mok Soon Sang

,2002:85).

Rizi S.S(Bukhari Lubis) dalam sajak “Ipoh” halaman 76 membariskan nama-nama sekolah dan

beberapa institusi pendidikan yang terdapat di Bandar raya Ipoh.  Nama-nama tersebut seperti

berikut:

                                              Ladang mencambah benih pendidikan

                                              Izzuddin, Anderson School, ACS dan Taayah,

                                              STAR, St.Michael’s Institution

                                               Lebih meninggi ke Politeknik Ungku Omar, IPG Kinta,

                                               QUIP dan UniKL RCMP.

Sekolah Tunku Abdul Rahman Ipoh merupakan salah satunya sekolah berasrama penuh(SBP)

Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkenal di Malaysia. Ramai cendikiawan-cendikiawan dan

pemimpin lahir dari sekolah ini seperti YB Dato’ Idris Jusoh, dan YB Mohd Nor Yaakop.

,

Di samping sekolah-sekolah harian, terdapat juga sekolah-sekolah agama yang menjadi tumpuan

untuk belajar agama di Ipoh. Dulu dua buah sekolah yang sangat diidamkan oleh pelajar luar bandar

ialah SMA Izuddin Shah dan SMAP Taayah Ipoh. Perkara ini bertepatan dengan matlamat pendidikan

Islam ialah membawa manusia kepada mentauhidkan Allah dan menegakkan kebenaran Ilahi. Di

samping itu pendidikan adalah satu proses pembentukan perilaku manusia yang merangkumi sikap,

pandangan,perasaan,pemikiran dan penilaiannya.Oleh yang demikian, matlamat pendidikan Islam

bukan sahaja ditujukan untuk kepentingan kerajaan dan kebaikan negara, malahan pendidikan yang

menuju ke  arah kesucian (Mohamad Hj Shafie,1980:3-4).

Ridzuan Kamis dalam sajaknya “Ipoh” halaman 76 ada menyebutkan dua buah sekolah agama yang

terbaik di Ipoh ini yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh agama dan pemimpin Negara seperti

berikut:

                                         Ladang bercambah benih pendidikan

                                          Izuddin, Anderson School, ACS, Taayah

Begitulah peranan bandar raya Ipoh sebagai pusat pendidikan yang terkenal di seluruh negara.

Pendidikan di Ipoh bukan sahaja di peringkat sekolah rendah dan menengah malah hingga ke

peringkat IPTA dan IPTS.

Pusat Pelancongan

Mohamad Zaki Ahmad dan Johan Afendi Ibrahim (2009:101) berpendapat bahawa “ pelancongan

mempunyai kuasa meningkatkan kualiti alam sekitar, memelihara sejarah dan budaya, menyediakan

dana untuk pemeliharaan dan melindungi tarikan semulajadi”.

Pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan sosial yang semakin penting. Jumlah

pelancong dalam negeri dan antarabangsa semakin meningkat malah beberapa buah Negara di dunia

ini  kini memajukan sector pelancongan sebagai sector utama yang menjana pendapatan Negara   

(Yazid Salleh,2010:129).

Pelbagai kemudahan disediakan bagi menarik pelancong untuk mengunjungi  bandar raya Ipoh yang

memang terkenal sebagai tempat pelancongan. Banyak tempat-tempat sejarah dan lokasi yang

menarik terdapat di Ipoh seperti Stesen Kereta Api Ipoh atau Taj Mahal Ipoh, Menara Jam Peringatan

Birch, Pekan Lama Ipoh,Muzium Perak, Muzium Geologi,Mercutanda Bangunan, Bandar raya 

Bounguevila,Perak Tong ,Gua Tempurung, Gerbang Malam dan lain-lain lagi. Semua tempat-tempat

bersejarah ini banyak dipaparkan dalam antologi ini.

Banyak sajak-sajak dalam antologi ini telah memperkatakan tentang tempat-tempat sejarah dan

pelancongan yang terdapat di Ipoh. Antaranya Siti Zainon Ahmad dalam sajaknya “Stesen Kereta Api”,

halaman 93 :

                                      seni bina Turki pilihan hati

                                      bagaikan Taj Mahal Ipoh

                                      gelaran diberi

                                      sesuai menjadi tupuan lensa kamera

Dijelaskannya lagi tentang adanya Menara jam Peringatan Birch di tengah-tengah Bandar raya Ipoh

yang berhampiran Masjid Negeri  dalam sajak di halaman 94 dan SMahadzir dalam sajaknya “Jam

Peringatan Birch Melepa Sejarah”, halaman 97:

                                               Jam Peringatan Birch melepa sejarah

                                               Residen British pertama mati dibunuh

                                               2 November 1875 tarikh berdarah lenyap seorang penjajah

                                                Khilaf Raja Muda Abullah lantaran perjanjian menyanggah

Zabidin Hj Ismail dalam sajak “Ipoh” halaman 118 juga turut menyatakan tempat pelancongan di

Ipoh.seperti berikut:

                                             Sate endut,rojak sotong, gua tambun

                                              Sam poh tong adalah milikmu

Sejajar pesatnya industri pelancongan di Ipoh, maka banyaklah tempat-tempat penginapan muncul di

sekitar Ipoh satu ketika dulu. Tidak ketinggalan juga wujudnya hotel-hotel ketika itu dan terus

berkembang sehingga kini. Rizi S.S dalam sajaknya “Ipoh” halaman 75 menyebut:

                                                 Tak jauh perhentian bas

                                                  Sambil lalu  di kaki lima terlihat Paris Hotel

Menurut Kamarudin Md Nor (1991:4) “Ada yang mengatakan seni bina itu semua bangunan; ada juga

yang mengatakan seni bina itu sebagai satu ciri ajaib yang berupaya meningkatkan nilai bangunan

daripada biasa kepada yang teristimewa: atau sebagainya”. Kata Kamarudin lagi(1991:8) “Seni bina

berlaku apabila anda seorang yang mempunyai daya cipta dan berpengetahuan menghayati bangunan

yang direkabentuk dengan penuh inovasi dan kebijaksanaan”.

Hal di atas ada relevannya pernyataan Kamarudin Md Nor itu bahawa seni bina masjid juga telah

dijadikan daya tarikan pelancong untuk melawat Ipoh sejak dari dulu hingga kini. Dalam usaha

mempromosikan masjid sebagai aset pelancongan adalah salah satu langkah kerajaan yang bijak. Seni

bina dan rupa bentuk masjid yang unik memang dikagumi pelancong. Masjid-masjid yang sentiasa

dikunjungi pelancong seperti Masjid India Muslim Ipoh, Masjid Dato’ Panglima Kinta,Masjid Negeri

dan Masjid Muhammadiah(Masjid Cina) di Tasek , Ipoh.

Sajak-sajak yang telah menfokuskan kehebatan masjid di Ipoh ini dapat dibuktikan oleh SMahadzir

dalam sajaknya “Harum Masjid Dato’ Panglima Kinta” halaman 98 seperti berikut:

                                            Megah tersenyum sejak 1898 Masihi gagah

                                            menongkah zaman

                                            Sebalik diammu Masjid Dato’ Panglima Kinta

                                            Dua menara anjung dan kubah batu kukuh di timur

                                             Kudengar riuh gemuruh jutaan zikrullah

Begitu jugalah dengan kemasyhuran sebuah lagi masjid di Ipoh yang merupakan masjid pertama dan

tertua yang telah dibina dalam tahun 1908 di Jalan Ceylon kini oleh Sheikh Adam,seorang India Muslim

untuk mengembangkan syiar Islam di Ipoh.Hal ini telah dijelaskan oleh Wacana Minda dalam sajaknya

“Masjid India Muslim Ipoh”, halaman 106-107. Masjid ini telah jadi tarikan pelancong ke Ipoh:

                                            Masjid pertama

                                            masjid tertua

                                            azan bergema

Akhir-akhir ini, masjid Muhamadiah atau masjid Cina telah dijadikan tarikan pelancong ke Ipoh. Masjid

ini berkonsepkan seni bina tradisional budaya Cina berprinsipkan simetri,tiang besar rona merah yang

berasal Madrasah Muhammadiah,di Taman Tasek Jaya,Ipoh. Jimisa LY dalam sajaknya “ Masjid

Muhammadiah Melakar Sejarah “halaman 40 menyebut:

                                            Tanggal 8 Oktober 2009

                                             mendapat perkenan Raja Muda Perak

                                             Raja Nazrin Shah dirasmikan sudah

                                             kini menjadi sebuah ikonografi

                                             tarikan pelancong ke Perak.

Pusat Sukan

Menurut Mohd Salleh Aman (2006:214) Sukan berasal aripada bahasa Latin, desporto bermaksud to

carry away(melari-indahkan).

Loy (1968) memberi definisi Sukan seperti berikut:

                                  “ Sport necessarily involves physical exertion, having an imperative formal    

                                  hierarchical arrangement of roles and positions and a formal history and

                                  recognised records and traditions, as well as involving preparation for

                                  participation in the activity”.

Wan Sabri Wan  Hussin(dalam Mohd Salleh Aman, 2006:23)  mengatakan bahawa:

                                  “Sebenarnya sukan mampu menjana kewangan untuk aktiviti-aktiviti yang

                                  dijalankan,malah mampu menghasilkan lebihan dalam meningkatkan

                                  aset milik badan-badan sukan dan secara  langsung boleh menaikkan

                                  pendapatan negara dan meningkatkan pelaburan. Ini bermakna sukan

                                  boleh menjadi satu industri yang akan menggerakkan ekonomi negara.”

Kerajaan tidak akan meninggalkan bidang sukan di Ipoh ini kerana dengan cara bersukan juga selain

menyihatkan tubuh badan, sukan juga dapat mengeratkan perpaduan kaum serta lebih daripada itu.

Oleh itu wujudlah Kompleks Sukan di Ipoh yang menjadikan Ipoh juga pusat sukan seperti wujudnya

Stadium Perak, Stadium Hoki, Stadium Indera Mulia, Veladrom Lumba Basikal, dan kemudahan lain.

Ipoh memang terkenal menganjurkan kejohanan hoki diperingkat antarabangsa iaitu Kejohanan Piala

Sultan Azlan Shah yang disertai oleh negara-negara seluruh dunia.

Perkara ini telah dibuktikan oleh Moh Rosli Saludin dalam sajaknya “Ziarah Ipoh” halaman 53 Rangkap

tiga berbunyi:

                                   Ipoh terkenal aktif

                                   Menganjur hoki antarabangsa an negeri

                                   Kerana rajanya minat sukan itu

Rizi S.S turut menjelaskan bahawa Ipoh memang pusat sukan yang terkenal di negeri Perak dalam

sajaknya “Ipoh” halaman 76 seperti berikut:

                                   Kampung Simee itulah Pusat Sukan

                                   Ditambah Stadium Perak,Stadium Inera Mulia

                                   Stadium Azlan Shah jua Kompleks Sukan Renang.

Pusat Rekreasi dan Riadah

Istilah rekreasi berasal daripada kata Latin recreatio yang bermaksud restoration/ recovery. Menurut

Kelly (1982) :

                              Recreation is restorative, providing refreshment or re-creation, not only

                              for work but also for other social(familial,political,etc.) activities. Recreation

                               contains the concepts of restoration of wholesness of mind,spirit and body.”

Mohd Salleh Aman(2004) ringkasnya, rekreasi merupakan aktiviti masa lapang yang membina,

merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan. Beliau(2006:209) terus memperkatakan “kini

trend rekreasi terlalu pelbagai. Cara hidup masyarakat era ini begitu rencam-dilanda globalisasi-

menyebabkan aktiviti rekreasi menjadi bermacam-macam”.

Dalam antologi Puisi “Ipoh Bandar Raya Gunung” Selenggaraan Zabidin Hj Ismail(2016) terdapat sajak-

sajak di dalamnya memperkatakan tentang pusat-pusat rekreasi yang banyak di sekitar Ipoh seperti

Gunung Lang, Tasik Cermin, Taman Rekreasi Sultan Abul Aziz(Padang Polo), Rekreasi d’ Saiyong Meru,

Rekreasi Sungai Chepor Chemor, Rekreasi Lubuk Timah Simpang Pulai dan lain-lain lagi.  Antaranya

, Shasha Sakierah cerita tentang “Tasik Cermin” halaman 90, manakala Rufaifa  Abdullah,dalam

sajaknya “Lang Ipoh Nadi Laman Sanubari” halaman 80  serta tidak ketinggalan Siti Zaiton Ahmad

dalam sajaknya “Taman Rekreasi Gunung Lang” halaman 93 menjelaskan:

                                     sesiapa yang singgah

                                     tasik bekas lombong tidak terusik

                                      dipelihara menjadi destinasi pelancongan

                                      terletak di jalan Kuala Kangsar

Nampaknya Rosimah Buyong juga tidak mahu menafikan juga bahawa banyak tempat-tempat rekreasi

yang   wujud di bandar raya Ipoh ini. Dalam sajaknya “Ipoh Bandar Raya Gunung” halaman 79, beliau

membariskan nama tempat rekreasi di Ipoh :

                                      Tasik Cermin, Gunung Rapat,Taman Rekreasi

                                        Gunung Lang

                                       Taman Tema Air Tambun, Taman Dr. Senivasagam

                                        Menikmati keindahan malam di Tepian Sungai Kinta

                                        Taman Jepun,menikmati juadah perkarangan

                                         Stesen Kereta Api.

Pusat Jalinan Hubungan Luar

Bandar raya Ipoh juga telah mengorak langkah untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan

luar Negara. Pertukaran pelajar, projek anak angkat pendidikan telah lama dijalinkan. SMK Gunung

Rapat telah menjalinkan hubungan dengan sekolah di Fukuoka,Jepun. Pelajar-pelajar Jepun telah

ditempatkan di sekolah ini untuk sama-sama belajar di sini. Pengiktirafan sebegini menjadikan Ipoh

terkehadapan dalam hubungan pendidikan.  Rizi S.S sangat peka alam hal ini melalui sajaknya “Ipoh”

halaman 76-77 seperti berikut:

                                             Menjuarai negeri lain

                                             majumu berkembar dengan bandar luar

                                             Fukuoka, Jepun jua Guangzhou,China.

Pusat Kesenian ,  Persatuan Penulis dan Penggambaran Filem

Ipoh juga dikatakan mempunyai banyak tempat-tempat menarik untuk penggambaran filem.

Banyaknya penggambaran-penggambaran filem dan drama telah dibuat di sini seperti di hadapan

bangunan Kereta api Ipoh, di gua tempurung  dan sebagainya Ipoh juga merupakan tempat

pertemuan-pertemuan penulis dari seluruh tanah air khususnya penulis Perak. Rizi S.S menyaksikan

hal ini seperti dalam sajaknya “Ipoh” halaman 76-77:

                                                Kaulah lokasi memukau menarik penggambaran filem

                                                Di sini lahirnya Yayasan Kesenian Perak

                                                 Ipoh! Kau amat membekas di jiwa

                                                  Sering aku ke sini

                                                  Dalam bertugas untuk Alumni SISTA jua Karyawan Pk.

Kesimpulannya

Bandar raya Ipoh bukan sahaja sebagai ibu negeri Perak, malah Ipoh merupakan pusat

pentadbiran,pendidikan dan ilmu, perniagaan, kesukanan,rekreasi, pelancongan, diplomatik, budaya

dan kesenian. Kemajuan serta pembangunan yang dikecapi oleh Ipoh sangat pesat sekali. Usaha terus

dijalankan untuk menjadikan Ipoh terus digamit oleh pelancong tempatan dan dari luar negara.

Banyak tempat-tempat warisan budaya telah dibaikpulih dan diperindahkan dengan sebaik mungkin

oleh kerajaan. Harapannya ,Ipoh akan terus dihormati oleh negara-negara dalam dan luar negara.

Bibliografi

Abdul Samad Hadi dan Rakan-rakan. (2006). Mencari Kebestarian Bandar Kecil. Bangi: Universiti    

               Kebangsaan Malaysia.

Friedman,J. dan Wulff,R. (1976). The Urbanisation Transition Compararative Study of Newly

                Industrializing Societes. London: Edward Arnold.

Kamal Saleh . (1979). Urban Development in Malaysia. Dalam Kertas Kerja UNCRD.

Kamarudin Md Nor.(1991). Anda dan Seni bina-Bagaimana Menghayati dan Menikmati Bangunan.

                   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kelly,J.R.(1982) Leisure. New York: Prentice-Hall,Inc.

Loy, J.W. (1968). The Nature of Sport:A definitional  Effort.(Monograph x) Quest,1-5.

Mohamad Zaki dan Johan Afendi Ibrahim.(2009). Isu-Isu Alam Sekitar Manusia di Malaysia. Tanjung

                    Malim: Penerbit UPSI.

Mohd Hj Shafie.(1980). Pendidikan dan Pentadbiran Sekolah Rendah dlm Kumpulan Kertas Kerja

                   KONPEN 111. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Mok Soon Sang. (2002). Pendidikan di Malaysia Edisi 8. Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Mohd Salleh Aman (2004). Sukan dalam Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti

                    Malaya.

Mohd Salleh Aman (2006). Pengurusan Sukan,Aplikasinya di Malaysia. Kuala lumpur: Penerbit UM

Syed Nasir Saleh al-Habsi. (1993). Bandar Sekunder di Negara Membangun-Ke arah Dasar

                    Pembangunan Tersebar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Talib Samat dan Zabidin Hj Ismail. (2016). Sejarah Pembukaan Bandar Raya Ipoh. Tanjung

                     Malim: Penerbit Mentari.

Yahya Don.(2007). Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. Pahang: PTS Sdn.Bhd.

Yahya Ibrahim.(1995). Pembandaran dan Kejiranan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yazid Salleh.(2010). Isu-Isu Alam Sekitar Manusia di Malaysia. Tanjung Malim: UPSI.

Zabidin Hj Ismail .(2016). Antologi Puisi Ipoh Bandar Raya Gunung. Perak: Persatuan Karyawan Perak.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Foo Say Fool. (2003). Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.

                     Serdang: Penerbit Universiti Pertanian(Putra) Malaysia.